Qúy khách đăng ký tư vấn dự án
Đăng ký
baner trái
baner phải

HỘI VIÊN TÂN THỊNH


CỘNG ĐỒNG TÂN THỊNH

 

DANH SÁCH HỘI VIÊN BĐS TÂN THỊNH

(Cập nhật ngày... tháng 01 năm 2021)

STT NGÀY ĐĂNG KÝ HỌ VÀ TÊN MÃ THÀNH VIÊN BÁN HÀNG (7.0%) 2.5% 2% 1.5% 1%

4 SỐ CUỐI

SĐT

LƯƠNG TRÍCH TỪ 2.0%
1 01/01/2021 LƯU BÁ ĐỨC 00001           6666

LƯƠNG TRÍCH HÀNG THÁNG CHO MỖI THÀNH VIÊN (LƯU Ý: CÁC THÀNH VIÊN LẤY THƯỞNG TRONG THÁNG, ĐẾN TRỰC TIẾP ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN LỢI)

 

2   LÊ THỊ NGỌC ÁNH  00002           5666
3   LƯU THANH HIẾU 00003           7685
4   LƯU HƯƠNG THẢO 00005           2699
5   NGUYỄN XUÂN THẮNG 00006           3775
6   CAO NGỌC DŨNG 00007           3335
7   NGÔ TRUNG THẮNG 00008           3156
8   NGUYỄN XUÂN ĐỈNH 00009           9999
9   NGUYỄN VĂN THÔNG 00010           5298
10   NGUYỄN VĂN VŨ 00011           5682
11   NGUYỄN THỊ NHUNG 00012           7699
12   PHẠM VĂN LƯỠNG 00013           7887
13   NGUYỄN DOÃN CƯỜNG 00014           6499
14   NGUYỄN THANH THÚY 00015           2615
15   NGUYỄN VĂN THỰC 00016           8716
16   ĐẶNG THỊ TƯỜNG VY 00017           3077
17   LÊ THỊ HỒNG NHUNG 00018           9868
18   NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 00019           1909
19   NGUYỄN THỊ HUYÊN 00020           8908
20   CHU BẰNG GIANG 00021           0986
21   NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU 00022           7185
22   NGUYỄN THỊ THẮNG 00023           2766
23   TRẦN THỊ THIẾT 00024           8835
24   NGUYỄN THỊ THỦY 00025           6271
25   NGUYỄN ANH TUẤN 00026           4041
26   TRỊNH THỊ THU HẰNG 00027           6692
27   ĐINH THỊ HIỂN 00028           0338
28   NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 00029           7596
29   NGUYỄN XUÂN THÙY 00030           0999
30   BÙI VIỆT HÀ 00101 00001         9768
31   BÙI THANH HƠN 00102 00101 00001        
32   HOÀNG THỊ LIÊN 00103 00001         8988
33   NGUYỄN CHÍ HIẾU 00104 00001         3329
34   LƯU BÁ MẠNH TIẾN 00105 00001         9582
35   HOÀNG VĂN BẰNG 00106 00001         9229
36   NGUYỄN VIẾT ĐOÀN 00107 00001         1136
37   HOÀNG VĂN ĐẠT 00108 00001          
38   DƯƠNG THỊ KIM THƯ 00109 00001         1575
39   NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÊ 00110 00109 00001        
40   LƯU BÁ MẬU 00111 00001         3995
41   LƯU BÁ BÍNH 00112 00001         9676
42   LÃ THỊ PHƯƠNG 00201 00002         3078
43   VŨ XUÂN TRƯỜNG 00203 00002         2389
44   MAI LAN ANH 00204 00002         8931
45   NGUYỄN THỊ NGA 00205 00204 00002       6166
46   VŨ THỊ THẢO 00206 00204 00002       0586
47   VŨ THỊ PHƯƠNG 00251 00003         1985
48   LƯU VĂN MẠNH 00252 00003         5568
49   NGUYỄN VĂN CẢNH 00253 00003         0991
50   VŨ THỊ NGA 00254 00003         0991
51   LƯU THỊ HẠNH 00350 00019         6006
52   LƯU TUẤN ANH 00351 00019         2788
53   NGUYỄN THU PHƯƠNG 00352 00019         7696
54   TRẦN TRUNG HIẾU 00353 00019         1268
55   TRƯỜNG XUÂN VŨ 00400 00014         9989
56   PHẠM TRƯỜNG LÂM 00401 00014         0664
57   HY TUẤN DŨNG 00402 00014         6511
58   TRẦN THỊ YÊN THÀNH 00403 00014         5964
59   NGUYỄN DOÃN QUÁ 00404 00014         5409
60   LÊ THỊ THỦY 00405 00014         7583
61   NGUYỄN NGỌC HẢI 00406 00014         6713
62   QUÁCH THỊ HIẾN 00407 00014         3098
63   BÙI THỊ QUỲNH 00408 00014         5736
64   NGÔ THỊ THUẬN 00409 00014         5625
65   NGUYỄN VĂN DUY 00410 00014         7861
66   NGUYỄN TRUNG TRÌNH 00411 00014         4661
67   BÙI MINH QUÂN 00412 00014         3750
68   LÊ XUÂN TIẾN 00413 00014         6693
69   BÙI THU THỦY 00414 00014         6525
70   NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 00415 00014         8933
71   NGUYỄN CHÍ CÔNG 00416 00014         3773
72   TRẦN THẾ ANH 000417 00014         8464
73   BÙI VĂN LƯU 00418 00014         7562
74   NGUYỄN KIM DUNG 00419 00014         3268
75   LƯU THỊ HẢI 00420 00014         0355
76   ĐỖ MINH 00421 00014         3186
77   NGUYỄN VĂN DŨNG 00422 00014         2983
78   NGUYỄN THANH XUÂN 00423 00014         8191
79   ĐÀO THỊ HƯƠNG 00451 00029         0528
80   ĐOÀN THẾ PHƯƠNG 00452 00029         4235
81   PHẠM THỊ HỢP 00453 00029         5838
82   NGUYỄN KIM HỮU 00454 00029         0283
83   LƯƠNG VĂN HUẤN 00455 00029         4588
84   NGUYỄN THỊ LAM 00480 00101         5985
85   NGUYỄN VĂN KẾ 00501 00012         0089
86   NGUYỄN VĂN QUYỀN 00502 00501 00012       7976
87   NGUYỄN ĐỨC LỢI 00504 00502 00501 00012     2985
88   PHẠM MẠNH TRƯỜNG 00506 00504 00502 00501 00012   4155
89   PHAN KHÁNH TOÀN 00530 00018         1057
90   PHẠM VĂN QUYẾT 00531 00018         1615
91   NGUYỄN THỊ PHẤN 00571 00026         3856
92   ĐỖ KHẮC PHƯƠNG 00591 00020         7161
93                  

 

Các bài viết khác
Dự án nổi bật

0979326666